Michal Biganič
| Sľuby plním, slovo dodržím

Ja som si ho zvolila pred 30-timi rokmi.

Aj pre mesto je dobrou voľbou.

Premena mestskej plavárne
na „Mestské kúpele“

Dajme možnosť a príležitosť rodinám, aby nemuseli v lete, ale aj počas roku
cestovať za takýmto oddychom zo Starej Ľubovne do iných miest.
» Prečítajte si nový volebný program

Premena medziblokových priestorov
na mestských sídliskách

Výstavbou oddychových zón medzi jednotlivými bytovým domami na všetkých sídliskách
vytvoríme jedinečné prostredie v súlade s požiadavkami doby na moderné bývanie
a symbiózy bývania, športu, oddychu a relaxu pre všetky vekové kategórie.
» Prečítajte si nový volebný program

Financovanie mesta a mestský
rozpočet v Starej Ľubovni

Každý rok tohto volebného obdobia mesto hospodárilo s vyrovnaným rozpočtom.
Zvlášť v tomto predvolebnom období sa objavujú informácie o zlej finančnej situácii mesta,
o jeho vysokej zadlženosti, čo rezolútne odmietam. Aká je skutočná zadlženosť mesta?
» Prečítajte si nový volebný program

PaedDr. Michal Biganič

Primátor mesta Stará Ľubovňa a kandidát na primátora v novembrových voľbách 2014
Životopis
Priezvisko: Biganič
Meno: Michal
Dátum narodenia: 27.4.1958
Miesto narodenia: Inovce, okres Sobrance
Bydlisko: Lipová 15, 064 01 Stará Ľubovňa
Národnosť:SR
Štátna príslušnosť:ženatý, 6 detí (4 vlastné, 2 osvojené)
Manželka:Mgr. Monika Biganičová

Vzdelanie
1964-1973ZDŠ Podhoroď
1973-1977Gymnázium Humenné
Ukončené maturitou s vyznamenaním
1977-1982Pedagogická fakulta UPJŠ Prešov
Štúdium ukončené s vyznamenaním. Za študijné výsledky, študentskú vedeckú a odbornú činnosť, prácu vo vysokoškolskom telovýchovnom hnutí a reprezentáciu fakulty mi bol rektorom udelený titul doktora pedagogiky.
1979-19806 - mesačný študijný jazykový pobyt na Inštitúte ruského jazyka A.S. Puškina v Moskve
1984-1986postgraduálne štúdium španielčiny a medzinárodných vzťahov Praha

Pracovná činnosť
1982-1984Gymnázium Stará Ľubovňa – stredoškolský učiteľ ruského jazyka
1984-1991Federálne ministerstvo zahraničných vecí Praha
1989-1990Veľvyslanectvo ČSSR Havana, Kuba - 3. tajomník
1992-1994Agropieniny a.s. Stará Ľubovňa –zástupca pre zahraničný obchod
1994- 2006Ministerstvo zahraničných vecí SR Bratislava
1995-1999Veľvyslanectvo SR Buenos Aires, Argentína,
1. veľvyslanecký tajomník, Chargé d´affaires
VIII-IX.1997Veľvyslanectvo SR Lima, Peru - Chargé d´affaires
2000-2002Ministerstvo financií SR, vedúci protokolu ministra
2002-2005Generálny konzulát SR Užhorod, Ukrajina – generálny konzul
IV.2005- I.2006Ministerstvo zahraničných vecí SR Bratislava
2006-2010Podnikateľská činnosť
2010 – súčasnosťPrimátor mesta Stará Ľubovňa
Predseda Ľubovnianskeho regionálneho ZMOS, člen Rady ZMOS, podpredseda Medzinárodnej sekcie ZMOS, člen Politického výboru Rady európskych obcí a regiónov – CEMR, člen pracovnej skupiny Medzivládnej slovensko-poľskej komisie pre cezhraničnú spoluprácu, člen Rady Euroregiónu Tatry, člen rady slovensko - poľského Európskeho zoskupenia územnej spolupráce - EZUS

Podnikateľská činnosť
1993 - 1994G.S.P s.r.o., Košice, spolumajiteľ a konateľ
2005 - 2010EMMI-Life, s.r.o. Stará Ľubovňa, manažér
(rodinná spoločnosť poskytujúca zdravotnícke služby v neštátnych zdravotníckych zariadeniach – všeobecné lekárstvo a oftalmológia)
2007 - 2010FOREM, s.r.o. Prešov, manažér
2010Slovpetrochem s.r.o. Bratislava, spolumajiteľ medzinárodnej spoločnosti
Rodinné pomery

Žijem v Starej Ľubovni, kde som sa natrvalo usadil po viac ako dvadsaťročnej práci v diplomatickej službe a práci na ministerstvách zahraničných vecí a financií,  štyroch veľvyslanectvách.

Som ženatý, manželka Mgr. Monika Biganičová je absolventkou Filozofickej fakulty UPJŠ Prešov a Inštitútu postgraduálneho štúdia v Užhorode, vyštudovala slovenský jazyk a literatúru, nemecký jazyk a anglický jazyk. Momentálne vyučuje anglický jazyk na Cirkevnom gymnáziu sv. Mikuláša v Starej Ľubovni a je taktiež učiteľkou tanečného odboru na Základnej umeleckej škole Jána Melkoviča v Starej Ľubovni.

Spolu s mojou manželkou sme vychovali 6 detí (4 vlastné a 2 v pestúnskej starostlivosti). Piati z nich sú už dospelí, traja ukončili štúdium a pracujú a dvaja študujú na univerzite. Najmladšia dcéra je študentkou Cirkevného gymnázia v Starej Ľubovni.

Chcete sa ma niečo opýtať?
Odpoviem Vám na vaše otázky.